มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

         เมื่อวันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

(certified) 201027_39411.jpg (certified) 201027_39427.jpg
(certified) 201027_39446.jpg (certified) 201027_39460.jpg
(certified) 201027_39492.jpg (certified) 201027_39514.jpg
(certified) 201027_39537.jpg (certified) 201027_39562.jpg
(certified) 201027_39585.jpg (certified) 201027_39611.jpg
 (certified) 201027_39632.jpg  (certified) 201027_39663.jpg
 (certified) 201027_39699.jpg  (certified) 201027_39726.jpg
 (certified) 201027_39747.jpg  (certified) 201027_39771.jpg
 (certified) 201027_39789.jpg  (certified) 201027_39807.jpg
 (certified) 201027_39823.jpg  (certified) 201027_39840.jpg
(certified) 201027_39867.jpg (certified) 201027_39948.jpg
(certified) 201027_39968.jpg (certified) 201027_39984.jpg
(certified) 201027_40014.jpg (certified) 201027_40030.jpg
(certified) 201027_40048.jpg (certified) 201027_40067.jpg
(certified) 201027_40084.jpg (certified) 201027_40103.jpg
(certified) 201027_40125.jpg (certified) 201027_40146.jpg
(certified) 201027_40103.jpg (certified) 201027_40162.jpg
(certified) 201027_40180.jpg (certified) 201027_40205.jpg
(certified) 201027_40224.jpg (certified) 201027_40244.jpg
(certified) 201027_40266.jpg (certified) 201027_40288.jpg
(certified) 201027_40307.jpg (certified) 201027_40323.jpg
(certified) 201027_40346.jpg (certified) 201027_40363.jpg
(certified) 201027_40377.jpg  (certified) 201027_42854.jpg กลับสู่หน้าแรก

 
Online:  2
Visits:  268,619
Today:  70
PageView/Month:  1,397