มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

           ด้วยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เชิญประชาชนชาวคลองจั่น บางกะปิ และเขตใกล้เคียง เข้ารับบริการกับหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น โดยให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  และบริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ โดยคณะแพทย์พยาบาลจาก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง(ร.พ.หัวเฉียว)   บริการตัดผม ชาย - หญิง โดยโรงเรียนตัดเสื้อและเสริมสวยนิรันดร์รัตน์และออกหนังสือรับรองสำหรับผู้พิการ   โดยในวันดังกล่าวมีผู้มาใช้บริการดังนี้คือ จำนวนคนไข้ที่มารับบริการ ตรวจรักษาโรค ๙๔ คน และตัดผม ๖๓ คน  ทางศูนย์ต้องขอขอบพระคุณศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และคณะแพทย์และพยาบาลจาก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง(ร.พ.หัวเฉียว) ตลอดจนโรงเรียนตัดเสื้อและเสริมสวยนิรันดร์รัตน์  ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 (activity) 20091016_43105.jpg
 (activity) 20091016_43122.jpg
 (activity) 20091016_43137.jpg
 (activity) 20091016_43150.jpg
 (activity) 20091016_43166.jpg
 (activity) 20091016_43216.jpg
 (activity) 20091016_43238.jpg
 (activity) 20091016_43259.jpg
 (activity) 20091016_43276.jpg
 (activity2) 20091016_43316.jpg
 (activity2) 20091016_43331.jpg
 (activity2) 20091016_43345.jpg
 (activity2) 20091016_43359.jpg
 (activity2) 20091016_43375.jpg
 (activity2) 20091016_43720.jpg
 (activity2) 20091016_43865.jpg
 (activity2) 20091016_44052.jpg
 (activity2) 20091016_44101.jpg
 กลับไปหน้าแรก
 
 
Online:  5
Visits:  268,615
Today:  66
PageView/Month:  1,393