มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

 

 ไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
        วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่นได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีให้กับเด็กของศูนย์  แนะนำเกี่ยวกับวันไหว้ครูให้กับเด็ก ๆ พร้อมกับให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกตัญญูกตเวทิตาแก่คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเป็นครูคนแรกของเด็ก ๆ และครูที่ให้ความรู้ซึ่งเป็นครูที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งเด็ก ๆ ก็เข้าใจดี และได้ทำพิธีไหว้ครูของแต่ละห้องเรียน และถ่ายภาพหมู่รวมกัน  

 

 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก

 
Online:  1
Visits:  268,593
Today:  44
PageView/Month:  1,371