มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

 
 ไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
        วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่นได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีให้กับเด็กของศูนย์  ซึ่งในวันนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์ประจำศูนย์ซึ่งมาจากวัดศรีบุญเรือง ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวันไหว้ครูให้กับเด็ก ๆ พร้อมกับให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกตัญญูกตเวทิตาแก่คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเป็นครูคนแรกของเด็ก ๆ และครูที่ให้ความรู้ซึ่งเป็นครูที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งเด็ก ๆ ก็เข้าใจดี และได้ทำพิธีไหว้ครูของแต่ละห้องเรียน และถ่ายภาพหมู่รวมกัน  สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจภาพถ่ายของบุตรหลาน ขอให้ติดต่อได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน
 
(praarjarn) 2009716_63426.jpg (praarjarn) 2009716_63364.jpg
(praarjarn) 2009716_63382.jpg (praarjarn) 2009716_63401.jpg
(praarjarn) 2009716_63456.jpg (praarjarn) 2009716_63481.jpg
(praarjarn) 2009716_63518.jpg (praarjarn) 2009716_63538.jpg
(praarjarn) 2009716_63659.jpg (praarjarn) 2009716_63567.jpg
(praarjarn) 2009716_63681.jpg (praarjarn) 2009716_63701.jpg
(praarjarn) 2009716_63720.jpg (praarjarn) 2009716_63738.jpg
(praarjarn) 2009716_63763.jpg (praarjarn) 2009716_63789.jpg
(praarjarn) 2009716_63813.jpg (praarjarn) 2009716_63857.jpg
(praarjarn) 2009716_63887.jpg (praarjarn) 2009716_63905.jpg

กลับหน้าแรก

 
Online:  1
Visits:  204,054
Today:  6
PageView/Month:  1,235