มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

ภาพกิจกรรมวันแม่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
               ด้วยทางมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ลูกๆได้รำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ปลูกฝังเยาวชน ให้มีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  ในวันดังกล่าวจัดให้มีการแสดงของเด็กๆ และให้เด็กๆ นำดอกมะลิอันเป็นสัญญลักษณ์ของวันแม่มามอบให้กับแม่ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มกับเด็กๆ และผู้ปกครองด้วย  

 

 

 

  

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Online:  3
Visits:  268,595
Today:  46
PageView/Month:  1,373