มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

ภาพกิจกรรมวันแม่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
               ด้วยทางมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ลูกๆได้รำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ปลูกฝังเยาวชน ให้มีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  ในวันดังกล่าวจัดให้มีการแสดงของเด็กๆ และให้เด็กๆ นำดอกมะลิอันเป็นสัญญลักษณ์ของวันแม่มามอบให้กับแม่ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มกับเด็กๆ และผู้ปกครองด้วย  (สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจภาพถ่ายของบุตรหลาน ขอให้ติดต่อได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน)
(motherday) 2009813_31445.jpg (motherday) 2009813_31476.jpg
 (motherday) 2009813_31494.jpg  (motherday) 2009813_31510.jpg
 (motherday) 2009813_31531.jpg (motherday) 2009813_31655.jpg 
(motherday) 2009813_31701.jpg  (motherday) 2009813_31724.jpg 
 (motherday) 2009813_31751.jpg (motherday) 2009813_31773.jpg 
 (motherday) 2009813_31813.jpg (motherday) 2009813_31841.jpg 
 (motherday) 2009813_31863.jpg (motherday) 2009813_31892.jpg 
 (motherday) 2009813_31913.jpg (motherday) 2009813_31941.jpg 
(motherday) 2009813_31985.jpg  (motherday) 2009813_32014.jpg 
 (motherday) 2009813_32087.jpg  (motherday) 2009813_32119.jpg
 (motherday) 2009813_32168.jpg (motherday) 2009813_32217.jpg 
 (motherday) 2009813_32254.jpg (motherday) 2009813_32332.jpg 
 (motherday) 2009813_32381.jpg (motherday) 2009813_32421.jpg 
 (motherday) 2009813_32462.jpg (motherday) 2009813_32503.jpg 
 (motherday) 2009813_32557.jpg (motherday) 2009813_32595.jpg 
 (motherday) 2009813_32640.jpg (motherday) 2009813_32701.jpg 
 (motherday) 2009813_32742.jpg (motherday) 2009813_32779.jpg 
 (motherday) 2009813_32824.jpg (motherday) 2009813_32856.jpg 
 (motherday) 2009813_32909.jpg  (motherday) 2009813_32934.jpg
 (motherday) 2009813_32979.jpg  (motherday) 2009813_33001.jpg
  กลับหน้าแรก >>>
 
Online:  3
Visits:  204,057
Today:  9
PageView/Month:  1,238