มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

         
    คณะครูอาสาสมัคร    
         
   

   
     นางทิพยา  ทรัพย์มี
คุณครูป้อม (ห้วหน้าครูอาสา)
   
         
   นางปราณี  สุรงค์เลิศ
คุณครูดา
น.ส.จินตนา  จินดาพล
คุณครูนา 
 น.ส.ฤชุวี  วีโรทัย
คุณครูปุ้ม
 
         
  นางสุวรรณลสา  เกิดแก้ว
คุณครูเอ  
 น.ส.พรวิลัย  จินดาพล
คุณครูแตง
 นางฉัตรชนก  ง่อนสว่าง
คุณครูเบียร์
 
     
 
  นางดารุณี  รัตนบุรี
 คุณครูอ้อย
 นางนุชจรีย์  จินุกูล
คุณครูแขก
 น.ส.ประทุมวัน  ชูมงคล 
คุณครูบี
 
 

     
 

นางสุภาพร  อากาศภา

ครูครูเปิ้ล

น.ส.วัลยาพร  ขวัญนิมิตร

คุณครูจ๊ะ 

   
         
    เจ้าหน้าที่
   
         
 

น.ส.อำภา  ธรรมธราธารกุล

แม่ครัว

น.ส.บังเอิญ  ยิ้มฉาย

ผู้ช่วยแม่ครัว  

 นายผดุง  เงินเทศ
นักการ-พนักงานขับรถ
 
         

 
Online:  13
Visits:  262,958
Today:  138
PageView/Month:  3,354