มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

            เมื่ออาคารเรียนสำเร็จเรียบร้อย และเด็กๆ ได้ย้ายเข้ามาเรียนแล้ว ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฯ ทรงเสด็จมาเปิดป้ายอาคาร และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๐ มีผู้ที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ และประสงค์บริจาคเงินให้กับศูนย์ฯ  โดยศูนย์ได้จัดทำโล่ห์  และเข็มตราสัญลักษณ์ของพระองค์เจ้าโสมฯ ซึ่งท่านทรงอนุญาตให้ใช้ได้ เพื่อมอบให้กับผู้เข้าเฝ้าฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (คุณวิชิต  แสงทอง) ที่กำกับดูแลกรมประชาสงเคราะห์ ในขณะนั้นมาเป็นประธาน   และพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมชมในอาคารเรียนและพบเด็ก ๆ 
 
(openoffice) 2009627_49774.jpg (openoffice) 2009627_49786.jpg (openoffice) 2009627_49799.jpg
(openoffice) 2009627_49814.jpg (openoffice) 2009627_49828.jpg (openoffice) 2009627_49859.jpg
(openoffice) 2009627_49877.jpg (openoffice) 2009627_49903.jpg (openoffice) 2009627_49936.jpg
(openoffice) 2009627_49965.jpg (openoffice) 2009627_49986.jpg (openoffice) 2009627_50072.jpg
(openoffice) 2009627_50108.jpg (openoffice) 2009627_50126.jpg (openoffice) 2009627_50206.jpg
(openoffice) 2009627_50227.jpg (openoffice) 2009627_50268.jpg (openoffice) 2009627_50285.jpg
(openoffice) 2009627_50322.jpg (openoffice) 2009627_50345.jpg (openoffice) 2009627_50371.jpg
(openoffice) 2009627_50397.jpg (openoffice) 2009627_50495.jpg (openoffice) 2009627_50522.jpg
(openoffice) 2009627_50547.jpg (openoffice) 2009627_50568.jpg (openoffice) 2009627_50587.jpg
(openoffice) 2009627_50607.jpg (openoffice) 2009627_50627.jpg (openoffice) 2009627_50639.jpg
     
     

นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 
Online:  1
Visits:  262,970
Today:  7
PageView/Month:  3,366